شکم بند دوران بارداری

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در دوران بارداری، مادر را تحت آموزش قرآن قرار می دهد و جنین از طریق مادر در معرض آموزش قرار می گیرد.

شکم بند لالای فرشته

در حال بروز رسانی ...