لالای فرشته

تغذیه تا 2 سالگی

وزن شیرخوار در 5 ماهگی، 2 برابر زمان تولد، در یك سالگی 3 برابر و در 2 سالگی، 4 برابر می شود؛ پس اگر كودكی را در نظر بگیریم كه موقع تولد 3 كیلوگرم است، در یك سالگی 10-9 كیلوگرم و در 2 سالگی 12 كیلوگرم خواهد بود؛ یعنی در طول یك‌ سال اول زندگی 7-6 كیلوگرم به وزن كودك اضافه می شود. در حالی كه در سال دوم زندگی فقط 2 كیلوگرم به وزن كودك اضافه خواهد شد. بنابراین نیاز غذایی كودك در سال دوم زندگی كمتر و بالطبع اشتهای كودك كمتر خواهد بود.

taghzieh-up-to-2-years

در این زمان مادران به گمان این كه كودك مشكلی دارد، با تهیه داروهای اشتهاآور، غذای اضافی به كودك می خورانند و همین مسأله زمینه ای برای اضافه وزن كودك خواهد بود. در طول سال دوم زندگی عادات غذایی كودك شكل می گیرد و ایجاد عادت های غذایی خوب مثل مصرف غذاهای كم نمك و تنوع غذایی به حفظ سلامتی او در سال های بعدی عمر كمك می كند.

ادامه تغذیه با شیر مادر همچنان مورد تاكید است. در این سن ابتدا به كودك غذا و بعد شیر مادر داده شود، چون بیشتر انرژی مورد نیاز او در این سن از غذا تامین می گردد. دفعات تغذیه به غیر از شیر مادر، 5 بار در روز است و هنوز باید در غذا تغییراتی داد تا هضم آن آسان تر گردد زیرا ممكن است اگر غذا یك باره و به صورت آنچه در سفره خانواده است به كودك داده شود، هضم غذا برای او مشكل باشد.

در طول سال‌ دوم زندگی، مصرف ویتامین های A+D و قطره آن باید ادامه داشته باشد و این مطلب كه آهن موجب سیاهی دندان ها می شود نباید مانع مصرف آن شود بلكه باید پس از دادن قطره به او آب یا آب میوه داد و با پارچه ای تمیز روی دندان ها را پاك كرد.

مصرف همزمان قطره آهن با مواد حاوی ویتامین ث (مثل پرتقال) در جذب آهن كمك می كند.