لالای فرشته

اصول رفتار با كودك خردسال (3 تا 5 سال)

dishes

1. باید با انواع مختلف غذاها آشنا شود. بهتر است غذایی كه كودك اولین بار استفاده می كند به وسیله ی یك عضو بزرگتر خانواده خورده شود تا الگویی برای كودك باشد.

2. میان وعده ها نباید آنچنان زیاد باشند كه كودك نتواند غذای اصلی را بخورد. در دادن مواد شیرینی نباید زیاده روی كرد چون می تواند سبب فساد دندان، سوء تغذیه و چاقی او شود.

3. برقرار كردن قوانین واضح در ارتباط با خوردن غذا نشان دهنده ارزش ها نگرش های خانواده است و لذا باید به كودكان این قوانین را تفهیم كرد.

4. كودكان حتی اگر غذای جدید را نپذیرفتند چنانچه هر بار مختصری بچشند یا استشمام كنند می تواند در پاسخ آن ها تاثیر داشته باشد. لذا ایجاد فرصت برای این كه غذای جدید را ببینند و دست بزنند ولی حتی نخورند قدمی مثبت محسوب می گردد چون كودك از طریق حس ها مثل بویایی، لامسه و بینایی درك می كنند. غذای جدید باید زمانی كه كودك كاملا گرسنه است داده شود.

5. از مصرف چاشنی و اختلاط مواد به گونه ای كه هیچ یك از آنها مشخص نباشد باید خودداری كرد. بهتر است بشقاب، قسمت های جدا برای هر یك از مواد خوراكی داشته باشد.

6. غذا باید ولرم باشد. غذای داغ و نیز غذای سرد موجب ترس كودك خواهد شد.

7. مواد غذایی را باید به نحو خوبی تهیه كرد. مثلا پوره ی سیب زمینی اگر به صورت توده در آید از خوردن آن امتناع خواهد كرد.

8. محیط خوردن غذا باید جالب و حاكی از آرامش باشد، لذا امر و نهی و اعمال روش های تربیتی در حین صرف غذا مناسب نیست.

9. نداشتن تحرك كافی، خواب كافی و وجود بیماری می تواند عامل نخوردن مداوم غذا توسط كودك باشد.

10. از بشقاب و فنجان ثابت استفاده كرده و غذا را به تكه های كوچك تقسیم كرد.

11. باید به كودك اجازه داد تا اگر غذای بیشتری می خواهد ابراز نماید.

12. همزمان با دسترسی به استقلال، ریخت و پاش غذا كماكان ادامه می یابد ولی باید تحمل شود.

13. صحبت كردن با كودك خردسال فرصتی برای رفتارهای خوب در حین غذا و در طول روز است.

14. كودكان علاقه دارند غذاهای جدید را دستكاری كرده و سپس بخورند این نیز بخشی از رفتار آنها محسوب می گردد.