لالای فرشته

اصول رفتار با كودك 1 تا 3 ساله

dishes

1- در صورتی كه كودك مایل است با دست غذا بخورد نباید ممانعت نمود.

2- استفاده از قاشق برای كودك نوپا ضرورت دارد ولی ممكن است نیاز به كمك داشته باشد.

3- كودك نوپا نیاز به مكان نسبتا خلوت برای خوردن غذا دارد چون تمركز كوتاه مدت دارد، یعنی صدای بلند رادیو، تلویزیون یا رفت و آمد خواهر، برادر یا مشاجره می تواند توجه او را از خوردن غذا منحرف كند.

4- دادن استراحت قبل از خوردن غذا و زمان ثابت مصرف غذا برای این كودكان اهمیت خاصی دارد.

5- اجرای برنامه ی ثابت سبب آرامش كودك می شود یعنی بشقاب و قاشق همیشگی، مكان ثابت و حتی نحوه ی آماده كردن او برای غذا.

6- اشتهای كودك همانند خلق و خوی او نوسان دارد. بهتر است روزی كه غذای كم می خورد اصرار نشود كه حتما غذایش را به طور كامل استفاده كند.

7- قدرت تقلید كودك در این سن و سال زیاد است و رفتارهای اعضای خانواده را تقلید می كند لذا نباید رفتار نامناسب در هنگام خوردن غذا صورت گیرد.

8- كودك غذای گرم را دوست دارد، البته نباید غذا داغ یا سرد باشد.

9- كودك غالبا با غذا بازی می کند، ریخت و پاش كرده و آداب غذا خوردن را رعایت نمی كند.

10-كودك نوپا فقط 5 تا 10 دقیقه حالت نشستنی را تحمل می كند و قبل از اتمام غذا، سفره را ترك كرده و مجددا برگشته و به مادر خواهد گفت (من گرسنه ام)

11- رنگ و ظاهر غذا توجه آنها را جلب كرده و لذا غذا را دستكاری خواهند كرد.