لالای فرشته

طب قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم

«قرآن نوری است که در آن تاريکی يافت نمی شود و چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذيرد٬ ريسمانی که رشته ی آن محکم و پناهگاهی که قله ی آن بلند و درياييست که تشنگان آن٬ آبش را تمام نتوانند کشيد و شفادهنده ايست که بيماری های وحشت انگيز را بزدايد٬ قرآن بهار دل چشمه های دانش٬ سرچشمه ی عدالت و نهر جاری زلال حقيقت است. پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختی ها از قرآن ياری طلبيد و خواسته های خود را به وسيله ی قرآن طلب کنيد و با دوستی قرآن به خدا روی آوريد زيرا وسيله ای برای تقرب بندگان به خدا٬ بهتر از قرآن وجود ندارد».

حضرت امیرالمؤنین علی علیه السلام (نهج البلاغه قسمتی از خطبه های ۱۹۸ و ۱۷۶)