لالای فرشته

تغذیه و جنسیت

نوع غذائی که پدر ومادر می خورند جدای بحث حلال وحرام بودن آن وبحث سردی وگرمی طبع غذا، می تواند تاثیربر بدن جنین بگذارد مثل آنکه خوردن قاووت فرزند را قوی می کند ویا خوردن خرما فرزند را صبور میکند خوردن الکل باعث کند ذهنی کودک ونرم شدن استخوانهایش می شود. ویاخوردن موادی که در جنسیت جنین تاثیر می گذارد.به موارد زیرتوجه کنید؛

- اگرزن چند ساعت قبل از آمیزش توت فرنگی بخورد احتمال پسر شدن فرزند  بیشتر است.

- اگر زن پانزده دقیقه قبل از مقاربت دو قاشق غذا خوری جوش شیرین را در یک استکان آب حل کنند وبا آب آن واژینال را بشوید احتمال پسرشدن جنین بیشتر خواهد شد.

- اگر فاصله دومجامعت رابیشترکنید تا شهوت به اوج خود برسد وسپس اقدام کنید احتمال دختر شدن فرزند بیشتر خواهد شد.

- اگر زن باردارگاه گاهی رازیانه بخورد علاوه بر زیبا شدن نوزاد چشمانش شهلا وقشنگ می گردد،واگرقبل از باردای رازیانه بخورد احتمال دختر شدن بیشتر می شود.

- اگرزن باردارکاسنی بخورد نوزاد اوخوش آب ورنگ می شود واحتمال زردی نداشتن نوزاد زیاد خواهد شد.اگر مردچندین روز قبل از مجامعت کاسنی بخورد احتمال پسر شدن بیشتر می شود.

- خوردن قل بزرگ ریشه ثعلب توسط زنان آنان را پسرزا خواهد کردولی خوردن قل کوچک آن آنان را دخترزا خواهد کرد.ثعلب موجود در بازار کارخانه ای است ثعلب گیاهی مثل زنجفیل چوبی وکمی قهوه ای تر است.

- مرد در روزهای قبل از مجامعت به بخورد و زن در دوران باردای،چرا که در زیبا شدن نوزاد بسیار تاثیر دارد.خوردن به موجب قوت قلب،حیات دل وشجاع کننده ترسوهاست.

-خوردن سویق(قاووت)توسط والدین موجب قوت فرزند واز بین رفتن کودنی، سبک مغزی ونادانی می شود.

-خوردن کندر از ماه چهارم ببعد باعث زیاد شدن هوش وعقل کودک شده وپسر را شجاع ودختر را خوشخو ونیکومی کند.

-خربزه خوردن زن باردارفرزند را خوشرو وخوش خلق می کند.

 - زن حامله ای که در دوران بارداری شلغم خورده باشد بچه اش زودتر رشد می کند،زودتر حرف می زند وحتی زودتر راه می افتد ودر مقابل امراض مختلف مقاومت بیشتری خواهد داشت.

- اگر زن حامله روزانه یک عدد گردو بخورد پس از زایمان پوست شکمش زیبائی خود را حفظ خواهد گرد.

- سس سویا برای زن باردای که درمعرض سقط جنین است بسیار مفید است.

- زن حامله اگر می خواهد کودک زیبائی داشته باشد هلو بخورد.

- مصرف ماهی در دوران بارداری هوش نوزادان راافزایش می دهد.

- مصرف الکل درحین آمیزش سوای بحث حرام بودن آن باعث کمبود ویتامین (د)و نرم شدن استخوانهای کودک شده وهمچنین خرفتی وکم هوشی نوزاد را به دنبال خواهد داشت.

-خوردن یک لیوان شربت زعفران چند ساعت قبل از زایمان باعث تسهیل زایمان خواهد شد.

خوراکهای مفید دوران باردای

لبنیات، شلیل، گرمک، گلابی، انگور، سکنجبین، هلو، خربزه، آلو سیاه، کلم گل پیچ، گوشت سفید مرغ، گوجه درختی، کلم قمری، ماهی تازه، زرشک، هویج، آب انگور، آب لیمو، کنگر، سیب، آش آبغوره، آب نارنج، زردآلو، آش سماق، ریحان، ریواس، آب پرتقال، نارنگی، شنگه کوهی، آب سیب، کاهو، خرمالو، طالبی، عسل، به، نعنا، گوشت گوسفند، کندر، سبزی کاسنی.

منبع: طب سنتی ترنج