لالای فرشته

مادران نوابغ

مقام و شخصیت و جایگاه والایی مادری در تربیت جایگاه ویژه ای است، طوری که عنوان مادری کمتر از عنوان مدیریت کلی نیست و سرپرستی فرزند کمتر از سکرتری برای رئیس نیست. مقام مادر بالاتر از این است که بتوان او را با پول خرید و ارزش کالایی بدو داد و یا در فروشگاهی او را پست فروشندگی و یا در اداره ای او را پست ریاست داده، او مادر است، یعنی سازنده جامعه فردا و انسان شریف و عادل دنیای آینده، اینکه معیارهای وارداتی نمی تواند برای زن عزت و آبرو ایجاد کند و برای او شرف و بزرگی تهیه بیند، شرفی بالاتر از شرف اسلام برای زن نیست و مقامی بالاتر از موهویه اسلام برای مادران وجود ندارد.

حال نقش مادران را در تربیت چندی از بزرگان بیان می کنیم.

رهبر معظم انقلاب روحی له الفداء

پدر و مادرم خیلی خوب بودند. مادرم یک خانم بسیار فهمیده، باسواد، کتاب خوان و دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس و با قرآن کاملا آشنا بودند. ما وقتی بچه بودیم همه می نشستیم و مادرم قرآن می خواند.

6

علامه جعفری رحمه الله علیه

مادر علامه جعفری باسواد بود، قرآن را تلاوت می نمود و به فرزندانش آموزش می داد.

7

حضرت آقای مرعشی نجفی رحمه الله علیه

یکی از الطاف الهی در حق آیت الله مرعشی نجفی آن بود که مادر وی هیچ گاه بدون وضو به وی شیر نداد.

4

مهاتما گاندی

مادر گاندی عمیقا مومن بود به صورتی که نیمی از سال را روزه دار بود.

8

توماس ادیسون

مادر ادیسون خیلی زود متوجه هوش سرشار فرزندش شد و خود کتاب هایی از جمله انجیل را به فرزندش آموخت.

3