لالای فرشته

نتایج طرح لالای فرشته

تا به امروز حدود 300 نفر وارد طرح ما شده اند،

و تمامی مادرانی که در دوران بارداری و شیردهی از طرح ما استفاده کرده اند،

اعتقاد داشته اند که نوزادشان نسبت به آوای قرآن عکس العمل خاصی نشان می دهد،

گویی قرآن برای او آشناست،

و حتی هنگام گریه و یا مریضی با شنیدن آوای قرآن آرام می شود.