لالای فرشته

گام چهارم

تحنیك

آنچه از مضامین روایی فهمیده می شود، این است كه برخی مسائل ممكن است در نظر ما كوچك باشد؛ ولی اثرات بزرگی در سرنوشت و شاكله دینی انسان داشته باشد؛ از جمله این مسائل كه در دین، مورد تأكید قرار گرفته، مسئله تحنیك یا باز كردن كام نوزاد هنگام تولد است. این كه كام نوزاد با چه چیز باز شود، در علایق و گرایش های او در بزرگی تأثیرگذار است.

در روایات متعددی، برای باز كردن كام فرزند آدابی بیان شده است كه از اهمیت این مسئله حكایت دارد. امام صادق علیه السلام به سلیمان بن هارون بجلی فرمود: "گمان نمی كنم كام كسی با آب فرات برداشته شود مگر آن كه ما اهل بیت را دوست بدارد".