لالای فرشته

گام دوم

توجه به آموزه های دینی هنگام انعقاد نطفه

زندگی یك موجود جاندار از لحظه لقاح آغاز می شود. از همین لحظه است كه مرد و زن، عنوان پدر و مادر یافته و ایفای نقش حساس و جدیدی را بر عهده می گیرند. این دوره نه ماهه در حیات آدمی، بسیار مهم و تعیین كننده است. هر گونه كوتاهی والدین ـ به ویژه مادر ـ گاهی عواقبی غیر قابل جبران دارد.

حالت هیجانی و عاطفی در لحظه انعقاد نطفه، رؤیاها و خیال پردازی های مادری در جنین تأثیر مستقیم دارد.

براساس آموزه های دینی، یكی از مراحلی كه می تواند در تكون شخصیت دینی و ولایی فرزندان مؤثر باشد، مرحله انعقاد نطفه است؛ از این رو در شرع دستور‌های زیادی برای این مرحله صادر شده است كه توجه به آنها می تواند گامی مؤثر برای تربیت نسل ولایی باشد.

انتخاب زمان و شرایط روحی و روانی مناسب و توجه به خدا هنگام انعقاد نطفه، از دستوراتی است كه وارد شده است؛ از این رو جا دارد پدران و مادران، در این باره مطالعه و بررسی كنند و با توجه به این آموزه های دینی، به انعقاد نطفه فرزند خود اقدام نمایند.

روایاتی كه تأكید می كند هنگام خستگی زیاد یا در ساعات اولیه شب و با شكم پر، آمیزش انجام نگیرد. هم چنین ذكر مكروهات و مستحبات زیادی كه در روایات برای آمیزش وارد شده است، همه دلالت بر اهمیت و نقش این لحظه در حیات مادی و معنوی فرد دارد.

در اهمیت این مسئله، توجه به كیفیت انعقاد نطفه حضرت زهرا علیها السلام كه طراحی آن، از سوی خداوند صورت گرفته است، كفایت می كند. وقتی قرار شد نطفه آن حضرت، منعقد شود، پدرش، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چهل شبانه روز به تهجد و عبادت می پردازد. سپس از غذای بهشتی تناول می كند و آن گاه اجازه انعقاد نطفه صادر می شود.