لالای فرشته

ریشه ها و مزاج آن ها

ریشه ها بهترین و بیش ترین املاح و مواد معدنی را در بر دارند و بهترین و صحیح ترین روش استفاده از آن ها به صورت خام و یا بخار پز می باشد.

ریشه هانوع مزاجدرجهمصلح
پیاز گرم و خشك 3 شستن آن با آب و نمك، سركه آب انار، كاسنی
انواع ترب گرم و تر 1-2 نمك، عسل، زیره خیسانده شده در سركه
چغندر گرم و خشك 1 خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سركه
زردك گرم و تر 2 انیسون، ادویه گرم
سیر گرم و خشك 3 پختن در آب و نمك، روغن بادام، كره، گشنیز، سكنجبین، انار ترش
سیب زمینی سرد و تر   دارچین، زنجبیل آویشن شیرازی
سیب زمینی ترشی گرم و تر 1-2 دارچین، عسل سكنجبین، سركه و خردل، میخك
شقاقل گرم و تر 1-2 عسل
شلغم گرم و تر 2-1 فلفل، زیره، گلنگبین، سكنجبین، شكر سرخ ،خردل، سركه
كلم قمری گرم و خشك 1-2 آویشن، پونه، انیسون، دارچین
موسیر گرم و خشك 3 پختن آن در آب و نمك، روغن بادام، كره سكنجبین
هویج گرم و تر   انیسون، ادویه گرم

پیاز:

پیاز مدر (با قوت حرارت و لطافت خود آب و مایعات زاید را از طریق ادرار و عرق و حیض و شیر دفع می كند.) و اشتها آور بوده باعث هضم سریع غذا می شود برای درمان بی خوابی، ضعف اعصاب و میل جنسی تجویز می شود. پختن پیاز با دنبه برای سرماخوردگی، ناراحتی های سینه، دفع اختلاط لزج از ریه ها و چكاندن آب آن در گوش در دفع كاهش شنوایی و وزوز گوش مفید است. ضماد آن با زرده تخم مرغ جهت درد مقعد و با روغن كوهان شتر در رفع شقاق مقعد مفید است.

ترب:

بهترین نوع آن آبدار، نازك، تند، طویل و كم ریشه است. لطیف كننده و تحلیل برنده ورم ها بوده و برای بواسیر، سل، سیاتیك، روماتیسم، سنگ مثانه و... مفید می باشد تولید باد و آروغ در بدن كرده، در كسانی كه معده مرطوب دارند مانع هضم غذا می شود. از امام حسین علیه السلام روایت است كه «برگ آن پراكنده كننده باد، مغز آن مدر ادرار و ریشه آن از بین برنده بلغم است.»

آشامیدن آب ترب پخته برای رفع سرفه مزمن و طولانی و دفع اختلاط غلیظ سینه و غرغره آب پخته آن با سكنجبین برای دیفتری مفید است. خوردن 8 مثقال (تقریبا 35 گرم) آب شاخه و برگ ترب با سكنجبین برای خارج كردن سنگ مثانه نافع است. برای سر و دندان و چشم و گلو مضر می باشد.

نكته:

برای گرفتن آب ترب، ترب را ورق ورق كرده و سطح آن را با عسل بپوشانید و در آبكش بچینید. سپس ظرفی زیر آن بگذارید تا آب خارج  شده در آن جمع گردد.

سیر:

سیر رقیق كننده خون، خشك كننده رطوبت معده و مفاصل مدر ادرار و حیض و عرق می باشد. خوردن آن با رعایت زمان و سن و مزاج فرد و در حد اعتدال، باعث حفظ صحت بدن و دفع ضرر آب و هوای وبائی و عفونت می شود. خوردن آن با سركه جهت تنقیه حلق و صورت، سرفه و تنگی نفس فلج، درد مفاصل، سیاتیك، نقرس، فراموشی و... مفید است. مداومت در خوردن آن باعث ریزش موی سفید و روئیدن موی سیاه در سر می شود. زیاد خوردن آن بدون رعایت مزاج و سن و فصل باعث سوختن خون شده، برای چشم و ریه و بواسیر مضر است.