لالای فرشته

بذرها و مزاج آن ها

قند موجود در توت ها ساده بوده، سریع جذب شده و انرژی فراوانی تولید می كند. بذرهای ملین، حركات روده را افزایش داده و مانع یبوست شده و از نفوذ اسید معده به جداره دستگاه گوارش جلوگیری می نمایند.

توت و بذرهای ملیننوع مزاجدرجهمصلح
اسفرزه سرد و تر 3-2 عسل، سكنجبین عنصلی
براهنگ سرد و خشك 2 عسل، مصطكی
بالنگو گرم و تر 1 عسل
تمشك سرد و خشك 2 عسل
اقسام توت گرم و تر 1-2 سكنجبین ترش، گوارش كمونی) زیره ای)
توت فرنگی سرد و تر   عسل
تخم ریحان گرم و خشك   مرزنجوش
خاكشیر  گرم و تر 2-1 كتیرا، عسل
شاه توت سرد و خشك 2-1 عسل، آب انار، انار، اطریفل صغیر
فرنجمشك گرم و خشك 2 بنفشه، سكنجبین
قدومه گرم و تر 2-1 زرش

بارهنگ:

بارهنگ دو نوع بزرگ و كوچك دارد كه نوع بزرگ آن در خواص قوی تر از نوع كوچك است ولی منظور از بارهنگ در اصطلاح عام نوع كوچك آن می باشد.

آشامیدن عصاره برگ آن تقویت كننده كبد گرم، طحال، كلیه، باز كننده انسداد مجاری ادراری، برطرف كننده سوزش ادرار و تسكین دهنده تشنگی می باشد. مضر ریه است ولی مصرف با عسل ضرر آن را برطرف می كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولی مصرف با عسل ضرر آن را برطرف می كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولی در بقیه خواص مانند عصاره برگ آن است.

خاكشیر:

ضد سودا و ضد آلرژی بوده، برای ضعف معده ناشی از سوء مزاج سرد، یبوست سوداوی حتی در كودكان و نوزادان و پیران، تورم لوزه ها كم كردن ترشحات رحمی، خونریزی بواسیر، خشكی پوست و شوره سر، ریزش و خارش مو و تقویت نیروی جنسی مردان و زنان مفید است. خوردن آن با شیر چاق كننده و جلای (رطوبت های لزج و جامد را از سطح عضو دفع می كند) پوست صورت می باشد.

فرنجمشك:

تقویت كننده قلب و معده و كبد و طحال، باز كنده انسداد مغز و سوراخ های بینی، دفع كننده رطوبت قفسه سینه می باشد. بوی دهان را خوشبو كرده، لثه و دندان را محكم می كند. ضماد آن برای سردرد سرد مزاجان، بیماریهای طحال و بواسیر مفید است. مقدار مصرف مجاز آن 6 گرم در روز است.

نكته:

اگر فرنجمشك را در سركه، آب انگور یا شربت بریزند مانع فاسد آن ها می شود.