لالای فرشته

آجیل ها و مزاج آن ها

آجیل ها مانند: بادام، گردو، فندق، پسته و... منبع غنی پروتئین ها، ویتامین ها و دیگر مواد لازم برای بدن انسان مثل املاح معدنی هستند. با استفاده معقول از آنها نیازهای بدن برطرف شده و دچار كمبود نخواهیم شد.

نكته:

آجیل ها انرژی زیادی تولید می كنند پس برای افرادی كه می خواهند لاغر شوند توصیه نمی شود.

مغزهای گیاهینوع مزاجدرجهمصلح
اقسام بزرگ گرم  و خشك 1 گشنیز، سكنجبین، عسل
بادام هندی گرم  و خشك   مصطكی، عسل، رب ترش
بادام درختی شیرین گرم و تر 1 مصطكی، عسل، رب ترش
بادام درختی تلخ گرم  و خشك 3-1 عسل، خشخاش، بادام شیرین
بادام زمینی گرم  و تر   مصطكی، عسل
بادام كوهی گرم  و خشك 3 مصطكی، عسل
بنه) پسته كوهی) گرم و تر 1-1 گلاب، رب، ریواس، سكنجبین، رب ترش
بلوط خوراكی سرد و خشك 1-2 سكنجبین، عسل
به دانه سرد و تر 2 رازیانه، عسل
پسته گرم و شك 2 زردآلو، انار ترش، سركه، سكنجبین، آلو
تخم افتاب گردان گرم و خشك 3 آبغوره، آب انار، سركه
تخم كدو سرد و تر 1-2 عسل، گلنگبین
تخم هندوانه سرد و تر   عسل، گلنگبین
تخم خبرزه گرم و تر 1-2 بنفشه، عسل
تخم طالبی گرم و تر   بنفشه، عسل
چلغوز گرم و خشك 2-1 خشخاش، عسل، سكنجبین، میوه های ترش
خشخاش سرد و خشك 2-1 عسل، مصطكی
شاه بلوط سرد و خشك   سكنجبین، عسل
شاه دانه سرد و خشك 1-2 كتیرا، زرشك
فندق گرم و خشك 1 آب عسل، شكر سرخ، شربت به، سكنجبین
كنجد گرم و تر 1 عسل
گردو گرم و خشك 2-1 انار ترش، سكنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی

 بادام شیرین:

بهترین نوع آن نازك پوست، درشت و چرب می باشد. باز كننده انسداد، تقویت كننده مغز، قلب، كبد و چشم و نیروی جنسی، چاق كننده بدن، ملین، مفید برای حلق و سینه می باشد. سنگین و دیر هضم بوده بو داده آن قابض می باشد. مصرف زیاد آن برای معده های سرد و مرطوب مضر است.

پسته:

تقویت كننده مغز و قلب و معده و لثه دندان، خشبو كننده دهان، باز كننده انسداد كبد، چاق كننده بدن بوده، در رفع سرفه، استفراغ و سردی كلیه ها مفید می باشد.

گردو:

بسیار لطیف، تحلیل برنده ورم ها، ملین و تقویت كننده مغز، قلب، كبد و نیروی جنسی می باشد. خوردن آن با مویز بی دانه برای تقویت حافظه مفید است.

غذاهای فرآوری شدهنوع مزاجدرجهمصلح
ارده گرم و تر   سركه، عسل
روغن بادام شیرین معتدل   مصطكی
روغن بادام تلخ گرم و تر 2-1 عسل
روغن زیتون گرم و خشك 2 مغز گردو، مغز بادام، سركه، عسل، شیرینی های طبیعی
روغن كنجد گرم و تر 2 عسل
سركه سرد و خشك 1 شیرین های طبیعی، روغن بادام شیرین
سمنو گرم و معتدل 1-0 سكنجبین، كاسنی
شكر سرخ یا سفید گرم و خشك 2- كاهو، به، بادام، شیر تازه دوشیده ترشی های طبیعی
شیره انگور گرم و تر 2-1 تخم ریحان، خشخاش
شیره خرما گرم و خشك 2-1 سركه، بادام درختی، سكنجبین، ترشی های طبیعی
عسل گرم و خشك 2-1 آب انار ترش، آب لیمو، آب بالنگ، سركه، گشنیز
ماء الشعیر سرد   گلقند

 ارده:

مایعی است كه از كنجد نرم پوست كنده بریان و نرم كوبیده تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد. چاق كننده، تقویت كننده نیروی جنسی بوده و دیر هضم می باشد. منضج دمل ها و زخم های چركی و تسكن دهنده درد، گرمی و خشكی عضو می باشد.

عسل:

بهترین نوع آن سرخ رنگ، شفاف، غلیظ، خوش بو و خوش طعم و بدون موم است كه وقتی با انگشت بر دارند تار ببندد. عسل هر چه كهنه تر شود طبع آن گرم تر می شود. منضج و دفع بلغم لزج و رطوبات از عمق بدن و سر و رساننده قوای ادویه به بدن می باشد. عسل در درمان و پیشگیری از انسداد عروقی، سنگ های كلیه و كیسه صفرا، بیماری های مجاری ادراری و... مفید می باشد.

ماء الشعیر:

هیچ غذایی هم که غذا باشد و هم دوا و بسیار منفعت داشته باشد مثل ماءالشعیر نیست. تسكین دهنده تشنگی بوده و مواد سوخته را از بدن دفع و روده و معده را پاك می كند. سهل النفوذ در تمام بدن است. معتدل الغذا بوده و اخلاط فاسد را به حركت در نمی آورد. اما در افراد رطوبی مزاج و یا اعضای سرد بدن مضر است. مصلح آن گلقند بوده و خوردن آن با سكنجبین بدترین چیزهاست (حداقل یك ساعت باید بین آن ها فاصله باشد). اگر در ماء الشعیر، عناب و سپستان و چیزهای شیرین دیگر بپزند آن را ماء الشعیر مدبر گویند.