لالای فرشته

معرفی طرح

بسم الله النور

با عرض سلام، به اطلاع می رسانیم شما در یک طرح پژوهشی به صورت داوطلب وارد شده اید که در عمل، خود در دوره آموزشی غیر حضوری قرار گرفته و جنین خود را در معرض آموزش قرار می دهید.

کودکان شما خواسته یا ناخواسته در معرض آموزش های مختلف قرار می گیرند. ما در این طرح پژوهشی در اصل در معرض آموزش آن را هدفمند کرده و با برنامه های پیشنهادی مادر را تشویق به یادگیری مطالب خاص می کنیم.

با توجه به این که فرایند آموزش و در معرض آموزش، به هفت موضوع کلیدی در این طرح پژوهشی تعریف شده است (ارتباط با خدا، ارتباط معلم و شاگرد (مادر و رابطه معلمی و شاگردی)، تطبیق دروس روز، آیات قرآن و احادیث، مادر سالم (مادر و سلامت)، تغذیه (مادر و تغذیه)، خواب (مادر و خواب)، مادر و امکانات روز) توصیه های ما توسط مادر عملیاتی شده و در یادگیری مطالب نقش به سزایی دارند. در این طرح حکماً کودک شما آموزش نمی بیند فقط در معرض آموزش قرار می گیرد و در ضمیر ناخودآگاه خود مطالب را ضبط می کند و در زمان آموزش با سرعت و آمادگی بیشتر می تواند مطالب را بیاموزد.

در این طرح پژوهشی طبق برنامه پیشنهاد شده عمل نموده و در صورت تمایل با افزایش مطالب و ساعات اختصاص یافته به طرح به گونه ای عمل می نمایید که در مراحل دوم و سوم... داده های خود را غنی و تثبیت می نمایید.

مثل زبان مادری؛ شما هر چه که می گویید جنین می شنود و پس از به دنیا آمدن، شنیده های خود را تحلیل نموده و زبان مادری را پس از مدتی مکالمه می کند. اگر شما با لهجه صحیح یا غلط، مطلبی را برای کودک خود بگویید او در ضمیر ناخودآگاهش دقیقاً همان مطلب را یاد می گیرد. هم زمان ما با زبان مادری بسامد قرآن را که تشکیل شده است از 1090 کلمه، در برنامه مادر قرار می دهیم و هم زبان با مادر، هم زمان با مادر جنین در معرض آموزش قرار می گیرد. در تثبیت آن، مادر کلمات قرآن را می خواند و ترجمه می کند و در مرحله آخر برای یادگیری کل کلمات قرآن مادر آیه به آیه می خواند، معنی می کند و تدبر محقق می شود، و جنین و نوزاد در معرض این روند قرار می گیرد.