لالای فرشته

نحوه استفاده

آشنایی اولیه با شکم بند لالای فرشته

لالای فرشته در حقیقت یک وسیله کمک آموزشی برای مادر و جنین می باشد که از طریق آن مادر آموزش می بیند و جنین در معرض آموزش قرار می گیرد. طرح لالای فرشته شامل شکم بند، بالشتک نوزادی، بالشتک کودک به همراه نرم افزار می باشد که هر کدام از این وسایل به ترتیب:

در دوران بارداری

نوزاد تا 1 سالگی

از 2 سالگی به بالا

استفاده می شود.

در نرم افزار لالای فرشته ترتیل کل قرآن، هم چنین جزء یک و جزء سی به صورت کلمه به کلمه آموزش داده شده و اطلاعاتی در مورد دوران بارداری و هم چنین برنامه ی استفاده از شکم بند و توصیه های مشاورین در این زمینه قرار داده شده است. طبق برنامه ریزی این طرح، در ساعاتی خود مادر هم زمان و هم زبان با جنین گوش می دهد و تکرار دارد و در ساعاتی نیز فقط برای جنین می گذارد تا پخش شود. لازم نیست مادر کلمه به کلمه قرآن را حفظ کند بلکه با تکرار و تمرین زیاد به صورت خودکار، کلمات قرآنی و معنی آن ها در ضمیر ناخودآگاه کودک تان نقش می بندد؛ چرا که همین تکرار است که تلقین به جنین است و تأثیرگذار می باشد و این سبب تقویت حافظه و انس و آشنایی بیشتر با قرآن می شود که این انس و الفت باعث سلامت و آرامش مادر و جنین در دوران بارداری شده و بعد از تولد هم کودک از آرامش خاصی برخوردار است.

نحوه استفاده:

سه زمان بهترین زمان استفاده از شکم بند است:

یکی صبح ها از اذان صبح تا طلوع آفتاب نیم ساعت ، ظهرها بعد از خواب قیلوله نیم ساعت (خواب قیلوله دو تا زمان دارد می تواند یک ساعت قبل اذان ظهر باشد یا یکی دو ساعت بعد از اذان ظهر که هر دو قیلوله حساب می شود) ، شب ها یک ساعت قبل از خواب شبانه به مدت نیم ساعت

این سه زمان بهترین ساعت های استفاده از شکم بند است ؛ ساعتی است که جنین از طریق مادر آموزش می بیند و در تقویت حافظه خیلی مؤثر است؛ پس سعی کنید به هیچ عنوان از دستش ندهید.

DVD ما یک قسمت دارد به اسم آموزش و تمرینات ، وارد تمرینات که می شوید یک گزینه دارد به اسم زبان آموزی جزء 1 و جزء 30 قرآن ، این را روی mp3 می ریزید ، به سیم رابط شکم بند وصل می شود ،  یک جای هنذفری هم هست که برای خودتان استفاده می شود.

از جزء 30 قرآن برنامه را شروع می کنید و طبق صفحات قرآن خودتان برنامه را پیش می روید؛ به این شکل که مثلا اگه از فردا برنامه را شروع کنید فردا می شود روز اول یعنی صفحه ی اول جزء 30 سوره ی نبأ ، طبق این قسمت توی این سه تا نیم ساعت کلمات را با ترجمه علاوه بر این که خودتان گوش می دهید همزمان تکرار هم می کنید. روز دوم صفحه ی دوم جزء 30 به همین شکل ، روز سوم مرور این دو صفحه ... روز چهارم صفحه ی سوم ، روز پنجم صفحه ی چهارم ، روز ششم صفحه ی سوم و چهارم جزء 30 را مرور می کنید و روز هفتم این چهار صفحه ای که در طول هفته خوانده شده را مرور می کنید. به همین شکل هر هفته چهار صفحه برنامه را پیش می روید. چند جزء که به همین شکل پیش بروید می توانید کل قرآن را بدون این که حفظ باشید معنیش را متوجه شوید.

غیر از این سه تا نیم ساعت ، مثلا شما در حال کار منزل یا در حال قدم زدن هستید ، فقط می خواهید شکم بند روشن باشد و برای جنین پخش بشود ، می گذارید روشن باشد ولی هر یک ساعتی که روشن است ... نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه به جنین استراحت می دهید. حتی می توانید به این شکل ختم قرآن داشته باشید.

در DVD ما یک قسمت دارد به اسم برنامه دوران بارداری ، این را مطالعه کنید؛ یک قسمت دیگر هم هست به اسم هفت کلید و هفت باب که این باید نصب بشود روی سیستمتان تا باز شود. چون نصبش یک مقداری مشکل است ، راحت ترین کار این است که وارد سایت ما بشوید lalay.ir ، قسمت چپ سایتمان هم هفت کلید و هفت باب هست ، هم توصیه مشاور و کلی اطلاعات دیگر ، خیلی راحت کپی کنید تو کامپیوترتان و اجرا کنید. توصیه مشاور برنامه ی هفتگی استفاده از شکم بند است که در این قسمت گذاشته شده یعنی شما از ماه چهارم به بعدش که نگاه کنید همین توضیحاتی که داده شد خیلی کامل ترش در این قسمت آمده و طبق این قسمت هر هفته یک برنامه به برنامه هایتان اضافه می شود.

بالشتک زمزمه های ملکوتی

مادر دوران بارداری تا هر جای قرآن را که پیش میرود بعد از تولد با استفاده از بالشتک ها طبق برنامه ای که دوران بارداری داشت روزی یک صفحه هفته ای چهار صفحه طرح را ادامه می دهد ولی در این ساعت ها:

یکی صبح ها بین الطلوعین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب که حدوداً یک ساعت و نیم می شود ، کل ساعت را حتی اگر کودک خواب است حالت نجوا برایش می گذارد پخش شود. زمان بعدی ، زمان اولیه خواب کودک ، یعنی ده دقیقه ، یک ربع قبل این که کودک بخواهد بخواب برود روشن می گذارد که با این نجوا به خواب برود، نیم ساعت که از خوابش گذشت خاموش می کند و مجدد ده دقیقه تا یک ربع قبل از بیدار شدنش هم روشن می گذارد که با این نجوا بیدار بشود. زمان بعدی ، زمان شیردهی مادر ، سعی کنید خودتان با وضو باشید زمانی که زیر سر کودک کلمات در حال تکرار است خودتان هم با صدای بلند تکرار داشته باشید. زمان بعدی ، اگر ساعت خواب کودک با ساعت خواب قیلوله یکی شد ، کل ساعت را هم می گذارید زیر سرش روشن باشد. غیر از این ساعت ها چه خودتان و چه همسرتان در منزل ، دعا می خوانید قرآن می خوانید ذکر می گویید و یا هر کاری که انجام می دهید حتی اگر کودک خواب است با صدای بلند انجام می دهید.

از آن صفحه ای هم که دارد برای کوچولویتان پخش می شود به انتخاب خودتان روزانه 15 تا 20 کلمه با ترجمه جدا می کنید بعد دارید به کودک غذا می دهید ، با او بازی می کنید ، ان شاءالله بزرگ تر می شود با نقاشی ، با نشان دادن تصویر آن چیز و خیلی کارها و قلق هایی که معمولا مادرها از بچه ها دستشان می آید برایش تکرار داشته باشید.  این تکرار شما خیلی مهم است؛ همانطور که همین تکرار در دوران بارداری تلقین به جنین است و تأثیر دارد بعد از تولد هم به کودک تلقین می شود و در حافظه اش شکل می گیرد و بعدها نسبت به کسی که هیچ گونه پیش زمینه ای نسبت به آیات ندارد خیلی راحت تر قرآن را می خواند و یاد می گیرد و حتی حفظ می کند.